Harstad Marina AS  
 

 


Hovedside - Selge båt?

 
 
     
 


 

> Selge båt?


Bruktbåtmegling:

Som autorisert megler kan Harstad Marina AS tilby deg profesjonell hjelp ved formidling av bruktbåt. I dagens marked med stadig flere båter til salgs på finn.no er det en utfordring å få den ønskede oppmerksomhet rundt akkurat din båt. Harstad Marina AS tilbyr derfor:

• Markedsføring også på egne hjemmesider.
• Bruk av egen kundedatabase hvor vi lagrer henvendelser på ulike merker og modeller
• Muligheten for å legge båten i vår salgsmarina
• All kontakt med kjøper, tilgjengelighet 24/7
• Slipsett dersom båten ligger for salg i vår marina
• En gjennomgang av båten for å avdekke eventuelle feil og mangler
• Kun provisjon ved salg, ingen salg, ingen kostnad.

Vi er autorisert megler i Norboat og medlem i Norges Båtmeglerforening.Last ned skjema for innmelding her (Printes ut og fylles ut for hånd)Kontakt:
Steve Nygård
steve@harstad-marina.no
Telefon: 77 00 25 30
Mobil: 41 33 64 93

Mads Johansen
mads@harstad-marina.no
Telefon: 77 00 25 30
Mobil: 91 64 58 48


NORBOAT

Om ordningen

NORBOAT har som en av sine målsettinger å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter - skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for båtmeglere, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at båtmegling i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

• Autoriserte båtmeglere skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
• Autoriserte båtmeglere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god meglerskikk og hensyn til både selgers og kjøpers interesser på en forsvarlig måte.
• Autoriserte båtmeglere skal ved megleroppdrag benytte en definert og akseptabel standard.
• Autoriserte båtmeglere skal foretrekkes benyttet ved megleroppdrag.

NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte båtmeglerne betyr økt trygghet for både kjøper og selger. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å selge eller kjøpe båt om å ta de autoriserte båtmeglerne i bruk.
 
         
         
       
         
Utstillingskai
      Utstillingskai  
         
       
         
 
Harstad Marina AS • www.harstad-marina.no • post@harstad-marina.no
Sygge
Skygge 1998-2017 © system by NorNet
Skygge